Reclamacions

 1. Objectes perduts

  He perdut un objecte al tren, on puc reclamar-?

  Iryo no té una oficina per dipositar els objectes perduts en els trens. No obstant això, els assistents d’Iryo s’encarregaran de portar-los en acabar el viatge al punt d’objectes perduts d’ADIF.

  A partir d’allà, els encarregats d’ADIF seran els responsables de la custòdia i gestió dels objectes. El procés de recuperació de l’objecte perdut es podrà realitzar conforme al procediment d’ADIF elaborat a l’efecte.

 2. Retards

  De quanta durada ha de ser el retard perquè pugui reclamar?

  En el cas que es produeixi una modificació en l’horari previst en el bitllet abans de la data de sortida iryo farà tot el possible per informar al client en el menor termini possible i de la manera més convenient.

  En cas que el viatger pateixi un retard d’almenys seixanta (60) minuts a l’estació d’arribada respecte a l’horari previst al bitllet per causes imputables a iryo, anar indemnitzarà al viatger per aquest retard, sense que el viatger perdi el seu dret de transport, en les següents condicions:

  • - Cinquanta per cent (50 %) de l’import del títol de transport utilitzat, en cas de retard en l’arribada a destinació superior a seixanta (60) minuts.
  • - Cent per cent (100 %) de l’import del títol de transport afectat, en cas de retard en l’arribada a destinació superior a noranta (90) minuts.
  •  

  Sense perjudici del previst anteriorment, iryo podrà establir amb caràcter general indemnitzacions més favorables si ho estima convenient.

  El meu tren no ha sortit encara, on em puc informar de l’evolució del retard?

  A Casa Iryo de l’estació o bé cridant al Servei d’Atenció al Client

 3. Fulla de reclamacions

  On puc sol·licitar un full de reclamacions?

  Podràs fer una reclamació físicament a les cases iryo, cridant al Servei D’Atenció al Client i també de forma online fent clic aquí

  El meu tren s’ha cancel·lat, on puc reclamar una compensació?

  En el cas que es produeixi, per part d’iryo, la cancel·lació d’un viatge programat, iryo farà tot el possible per informar al client en el menor termini possible i de la manera més convenient.

  • - Si la cancel·lació es produeix en les quaranta-vuit (48) hores prèvies a la fixada per a l’inici del viatge, l’EMPRESA estarà obligada, a elecció del viatger, a proporcionar-li transport en un altre tren o un altre mitjà de transport en condicions equivalents a les pactades, o a tornar-li el preu pagat pel servei.
  • - Quan el viatger fos informat de la cancel·lació del viatge en totes quatre (4) hores prèvies a l’inici del viatge, tindrà dret, a més, a una indemnització consistent en el doble de l’import del títol de transport.

 4. Vals de compra

  Com utilitzo un val de compensació que m’han manat des iryo?

  En el procés de compra, en el moment del pagament, és possible introduir el codi de compensació enviat al camp tens un codi de descompte?