Servei Acosta

Comunicació i informació

iryo facilita a les persones amb necessitats especials i amb mobilitat reduïda informació sobre l’accessibilitat dels serveis ferroviaris oferts, així com les condicions d’accés al material rodant i sobre les instal·lacions a bord del tren.   

Accessibilitat i necessitat d’acompanyament 

Segons la normativa aplicable, ADIF, en qualitat d'administrador de la infraestructura ferroviària i en particular de les estacions, s'encarrega d'assegurar l'accés de les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda a les estacions i àrees d'embarcament, de manera que aquestes puguin embarcar al tren que surt i desembarcar del que entra. Per part seva, iryo, a través dels serveis contractats amb ADIF, assegura l'embarcament i desembarcament dels trens i, a l’interior, l'accessibilitat als seus serveis i equipament a bord.   

Persones amb mobilitat reduïda

Segons la normativa aplicable, ADIF s'encarrega d'assegurar l'accés a les estacions i àrees d'embarcament a les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda, perquè puguin embarcar i desembarcar del tren. Els espais previstos per a usuaris de cadires de rodes als trens d’iryo estan estrictament reservats per a ells.